NOSHA
з 8.00 до 22.00
щодня
UA RU
Головна Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Дата останнього оновлення – 22 листопада 2019 року

Будь ласка, прочитайте уважно цю Політику Конфіденційності, оскільки вона впливає на Ваші права та обов’язки. Дана Політика Конфіденційності є самостійним юридичним документом. Ваші права та обов’язки при використанні веб-сайту nosha.ua (далі за текстом – Веб-сайт) та/або Інформаційної системи NOSHA (далі за текстом – Інформаційна система) також визначаються (можуть бути визначені) наступними документами (угодами): УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ та іншими угодами (публічними офертами), про наявність яких ми повідомляємо Вас за допомогою нашого Веб-сайту та/або Інформаційної системи та/або в інший спосіб. Дана Політика Конфіденційності може містити посилання на будь-який вищезгаданий документ. Відсутність одного документу або всіх вказаних документів не впливає на дійсність даної Політики Конфіденційності.

РОЗДІЛ 1 – ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця Політика Конфіденційності регулює умови конфіденційності використання Веб-сайту та Інформаційної системи, встановлює загальні правила збору, обробки, розкриття, використання та зберігання персональних даних Користувача Власником (оператором) Веб-сайту та/або Інформаційної системи.

Ми дотримуємось всіх юридичних вимог для захисту Вашої конфіденційності. Наша Політика Конфіденційності є публічною офертою, що урегульовує питання того, яку саме Вашу інформацію Ми будемо збирати при використанні Вами Веб-сайту та/або Інформаційної системи, як інформація буде використана, та як Ми будемо розкривати її та захищати.

КОЖЕН КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ТА ДОТРИМУВАТИСЬ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

Використовуючи Веб-сайт та/або Інформаційну систему Ви підтверджуєте, що дали згоду на всі умови цієї Політики Конфіденційності. Якщо Ви не згодні з даною Політикою Конфіденційності взагалі або частково, то Ви повинні відмовитись від використання Веб-сайту та/або Інформаційної системи. Використовуючи Веб-сайт та/або Інформаційну систему Ви погоджуєтесь та надаєте свою згоду на збір і передачу нами Ваших персональних даних.

Ви надаєте та гарантуєте Нам право на обробку Ваших персональних даних, включно

 • правом на здійснення наступних заходів для обробки Ваших персональних даних (повністю або частково автоматизованих): зберігання, реєстрація, зміна, відновлення та видалення. Також, Ви погоджуєтесь, що Ваші персональні дані включені в базу персональних даних і будь-яке додаткове повідомлення щодо цього не потрібне.
РОЗДІЛ 2 – ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій Політиці Конфіденційності наступні терміни мають значення, що наведені нижче:

2.1.1. Веб-сайт – веб-ресурс у мережі Інтернет, доступний за доменною адресою (адресами) nosha.ua. Для цілей укладення цієї Політики Конфіденційності і правильного застосування її положень, термін «Веб-сайт» вживається одночасно для вказівки на зазначений вище веб-ресурс (веб-ресурси), технічними і програмними засобами якого збираються (можуть збиратися) персональні дані, та для позначення самостійної функціональної частини Інформаційної системи.

2.1.2. Інформаційна система (NOSHA) – це інформаційний сервіс, пов’язаний з ним веб-сайт та/або інше програмне забезпечення, що разом та/або окремо надають Користувачам можливість розміщувати інформаційні запити та/або пропозиції щодо перевезення вантажів та/або здійснення Користувачами іншої законної підприємницької діяльності. Інформаційна система також включає пов’язані сервіси і модулі, які доповнюють основне функціональне призначення сервісу NOSHA.

2.1.3. Особисті дані або Персональні дані означає будь-яку інформацію, що може бути безпосередньо пов’язана с конкретною особою та може бути використана для її ідентифікації. Ураховуючи норми законодавства України у сфері захисту персональних даних, Ми не вважаємо, що персональні дані включають інформацію, яка є анонімною та не ідентифікує конкретного користувача.

2.1.4. Контролер (власник персональних даних) означає особу, що визначає цілі та засоби обробки персональних даних.

2.1.5. Розпорядник персональних даних означає фізичну чи юридичну особу, яка обробляє персональні дані від імені Контролера.

2.1.6. Власник або Оператор або “Ми” (наш, нас) означає юридичну особу – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОША” (Ідентифікаційний код юридичної особи – 43020897), що володіє виключними правами на об’єкти інтелектуальної власності – Веб-сайт та/або Інформаційну систему.

2.1.6.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОША” також є юридичною особою, яка визначає цілі та засоби обробки персональних даних і яка обробляє персональні дані. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОША” є Контролером та Розпорядником персональних даних у значенні, наведеному в пунктах 2.1.4. та 2.1.5. цієї Політики Конфіденційності. Разом з тим, особою, що виконує функцію Розпорядника персональних даних, окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОША”, може бути і інша особа, що обробляє персональні дані від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОША”, як Контролера.

2.2. Інші терміни та визначення, використанні у даній Політиці Конфіденційності слід розуміти відповідно до УМОВ ВИКОРИСТАННЯ (у разі наявності), якщо інше не зазначено в цій Політиці Конфіденційності.

РОЗДІЛ 3 – ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ЗБИРАЄТЬСЯ ТА ОБРОБЛЯЄТЬСЯ

3.1. Користувач (Ви) дає нам свою згоду надати на наш запит інформацію (включаючи персональні дані), що ми, на наш власний розсуд, вважатимемо необхідними для дотримання будь-яких законів і правил, а також виконання запитів і законних вимог державних органів та їх посадових осіб.

3.2 Технічними (програмними) засобами нашого Веб-сайту та/або Інформаційної системи, а також через оператора Інформаційної системи, можуть збиратися такі персональні дані, як: ім’я, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, пароль, адреса, геолокація користувача, ліцензія водія (водійське посвідчення), дані щодо автомобіля (у т.ч. номер державної реєстрації транспортного засобу), Ваша фотографія, реквізити банківського рахунку. ВИ (КОРИСТУВАЧ) НАДАЄТЕ СВОЮ ДОБРОВІЛЬНУ ТА БЕЗЗАПЕРЕЧНУ ЗГОДУ НА ЗБІР ТА ОБРОБКУ НАМИ ВКАЗАНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДАНИХ, А ТАКОЖ ЇХ ПЕРЕДАЧУ ТРЕТІМ ОСОБАМ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕБ-САЙТУ ТА/АБО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, ТА ЇХ НАЛЕЖНОЇ РОБОТИ.

3.3. Вищенаведена інформація, описана в пункті 3.2., може бути запитана та/або зібрана нами заздалегідь для активації облікового запису на Веб-сайті та/або в Інформаційні системі. Будь-які сумніви щодо дійсності, достовірності та справжності наданих Вами документів та інформації вважаються вагомою причиною для відмови Вам у доступі до нашого Веб-сайту, Інформаційної системи та/або пов’язаних сервісів.

3.4. Ви гарантуєте, що будь-яка інформація, надана Вами, є дійсною, актуальною, повною та точною.

3.5. Дані, які збираються з усіх користувачів, включаючи незареєстрованих: ми збираємо дані з працюючого Веб-сайту і використовуємо інформацію, надану нам Вами, надіслану нам Вашим комп’ютером, мобільним телефоном, будь-яким іншим пристроєм, що може містити Вашу IP адресу, інформацію щодо пристрою, включаючи, проте не обмежуючись цим, ідентифікатор, назву, тип, операційну систему, інформацію щодо мобільного зв’язку та стандартну інформацію веб-журналу, наприклад, тип браузеру, сторінки до яких Ви мали доступ на нашому Веб-сайті та/або в Інформаційній системі. Коли Ви використовуєте пристрої з підтримкою місцезнаходження на нашому Веб-сайті та/або в Інформаційній системі, Ми також можемо збирати дані геолокації або використовувати різноманітні шляхи визначення місцезнаходження такі, як дані датчика з Вашого пристрою, які можуть, наприклад, надавати дані на сусідніх точках доступу Wi-Fi. Ви (користувач) надаєте свою

добровільну та беззаперечну згоду на передачу таких персональних даних третім особам з метою реалізації функцій Веб-сайту та/або Інформаційної системи та їх належної роботи.

3.6. Ми також збираємо та зберігаємо таку інформацію: запити користувача до служби підтримки стосовно роботи Веб-сайту та/або Інформаційної системи і пов’язаних з нею послуг, також інші питання та подібні запити користувачів.

3.7. Ми маємо право запросити у Вас додаткову інформацію, яка може знадобитися для дотримання Нами вимог чинного законодавства. Ми можемо перевірити Ваші персональні дані перш ніж дозволити Вам користуватись нашим Веб-сайтом та/або Інформаційною системою. Ми також можемо отримати інформацію про Вас від третіх осіб, таких як служби перевірки особистих даних та/або постачальників послуг KYC (know your customer).

3.8. Заходячи на Веб-сайт та/або до Інформаційної системи чи використовуючи Наші продукти та послуги, Ми (або Google Analytics, або схожий постачальник послуг від Нашого імені) можемо розміщувати невеликі файли даних, які називаються файлами cookie на Вашому комп’ютері або іншому пристрої. Ми використовуємо ці технології для розпізнавання Вас як Користувача; для налаштування нашого Веб-сайту і реклами; для аналізу ефективності реклами та збору інформації щодо Вашого комп’ютеру або іншого пристрою доступу, щоб зменшити ризики, допомогти запобігти шахрайству та підвищити довіру і безпеку. Ви можете контролювати використання файлів cookie в налаштуваннях Вашого браузеру. Якщо Ви відхиляєте чи видаляєте певні cookie-файли, пам’ятайте, що продуктивність відповідних функцій Нашого Веб-сайту та/або Інформаційної системи може бути неповною.

3.9. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ З ТИМ, ЩО ВАШІ ОСОБИСТІ ДАНІ МОЖУТЬ БУТИ ОБРОБЛЕНІ ТА ЗБЕРЕЖЕНІ НАМИ АБО НАШИМИ КОНТРАГЕНТАМИ ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ, ЩО НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ І ЗАДАЧ, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВЕБ-САЙТУ ТА/АБО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.

РОЗДІЛ 4 – ЯК МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Ми використовуємо надану Вами інформацію наступним чином:

4.1. Ми збираємо лише ті персональні дані Користувача, які необхідні для правильного використання Веб-сайту та/або Інформаційної системи. Зокрема, Ми використовуємо Ваші дані для:

 • адміністрування Веб-сайту та/або Інформаційної системи, реалізації функцій Веб-сайту та/або Інформаційної системи, у тому числі у взаємодії зі сторонніми сервісами третіх осіб, про наявність яких Користувач повідомляється засобами Інформаційної системи (через інтерфейс Інформаційної системи);
 • реалізації можливості взаємодії Користувачів одне з одним через сервіси Інформаційної системи та/або Веб-сайту;
 • надання послуг, розробки нових товарів і послуг;
 • персоналізації Веб-сайту та/або Інформаційної системи для Вас;
 • надсилання Вам адміністративних, технічних повідомлень та підтримки;
 • спілкування з Вами щодо товарів, послуг, рекламних акцій, заходів та інших новин та інформації, які, на Нашу думку, будуть Вам цікаві;
 • об’єднання і систематизації персональних даних;
 • моніторингу та аналізу трендів і діяльності, пов’язаних з використанням Веб-сайту та/або Інформаційної системи, та/або пов’язаних послуг;
 • надання третім сторонам статистичної інформації щодо Наших користувачів (така інформація не є достатньою для ідентифікації окремих користувачів);
 • виявлення, дослідження та запобігання шахрайським операціям та іншим незаконним діям, та захист прав і майна Власника Веб-сайту та/або Інформаційної системи, а також інших осіб;
 • перевірки дій користувача на відповідність УМОВАМ ВИКОРИСТАННЯ, що регулюють порядок використання Веб-сайту та/або Інформаційної системи.

4.2. Власник Веб-сайту та/або Інформаційної системи є єдиним Контролером та Розпорядником даних, за винятком випадків, коли для Власника Веб-сайту та/або Інформаційної системи існує об’єктивна необхідність контролювати/обробляти інформацію через контрагентів.

РОЗДІЛ 5 – ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Власник зобов’язується докладати будь-які розумні зусилля та дії, передбачені чинним законодавством, для зберігання Ваших персональних даних у таємниці за допомогою, зокрема (але не обмежуючись ними) firewall (брандмауер) та кодування даних, контролю фізичного доступу до Наших центрів обробки даних та контролю санкціонованого доступу до інформації (що розроблені відповідно до чинного законодавства та нормативних актів), санкціонований доступ до персональних даних лише для тих працівників або підрядників, які вимагають їх для виконання своїх обов’язків чи службових обов’язків.

5.2. Персональні дані Наших користувачів зберігаються і обробляються на серверах у Німеччині (Data Center Park Nuremberg, Germany) та призначені в першу чергу для користувачів з України. Відповідно Ваші персональні дані можуть тимчасово зберігатися та оброблятися і в інших юрисдикціях ніж Німеччина, зокрема, в Україні. Якщо Ви користуєтесь Веб-сайтом та/або Інформаційною системою з країн Європейського Союзу, Азії або будь-якого іншого регіону, де закони або правила, що регулюють збір, використання та розголошення персональних даних, відрізняються від українських законів, то будь ласка, майте на увазі, що використовуючи Веб-сайт та/або Інформаційну систему та/або наші послуги, які регулюються законодавством України, цією Політикою Конфіденційності та УМОВАМИ ВИКОРИСТАННЯ (у разі наявності), Ви передаєте свої персональні дані в Україну, і Ви погоджуєтесь на цю передачу.

5.3. Ми залишаємо за собою право зберігати, обробляти та передавати Ваші персональні дані на наші сервери у різних юрисдикціях, де розташовані наші потужності або постачальники послуг. Також персональні дані можуть оброблятися працівниками, які працюють для Нас або для одного з Наших постачальників послуг. Персонал може займатися виконанням Наших послуг та/або обробкою Вашої інформації та надавати допоміжні послуги. Надсилаючи свої особисті (персональні) дані, Ви погоджуєтеся з їх передачею, збереженням та/або обробкою. Ми будемо вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб Ваші особисті дані було оброблено надійно та відповідно до цієї політики. Треті сторони можуть бути розташовані в інших країнах, де закони про обробку персональних даних можуть бути менш суворими, ніж у Вашій країні. Час від часу персональні дані можуть також зберігатися в інших місцях, і в таких випадках ми гарантуємо, що персональні дані будуть зберігатися та оброблятися з належним рівнем догляду та безпеки.

5.4. Хоча Ми і вимагаємо, щоб користувачі надавали Нам адресу електронної пошти та інші персональні дані, Ми не будемо розголошувати особисту інформацію без попередньої згоди користувача, окрім випадків, передбачених цією Політикою Конфіденційності. Ми можемо зв’язатись з користувачем за допомогою електронної пошти щодо питань роботи Нашого Веб-сайту та/або Інформаційної системи, а також пов’язаних з ними сервісів і послуг.

РОЗДІЛ 6 – ТРЕТІ СТОРОНИ І ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

6.1. Ми можемо поширювати (передавати) персональні дані користувачів:

 • нашим контрагентам, котрі допомагають Нам з бізнес-операціями, та третім особам з метою реалізації можливостей (функцій) Інформаційної системи, які залежать від сервісів, служб та/або послуг таких третіх осіб (наприклад, поштові сервіси);
 • нашим банківським партнерам;
 • компаніям, з якими Ми плануємо об’єднатись або які плануємо придбати (в такому випадку Ми вимагатимемо, щоб новостворений суб’єкт господарювання дотримувався даних умов щодо Ваших особистих даних);
 • службам перевірки особистостей третіх осіб для запобігання шахрайству;
 • правоохоронцям, державним органам або іншим третім сторонам, у випадку необхідності, за належним запитом, судовим наказом або подібної судової процедури; або коли Ми переконані, що розголошення персональних даних необхідне для запобігання фізичної шкоди або фінансових втрат, то повідомляємо про підозру незаконної діяльності, або для розслідування будь-якого порушення цієї Політики Конфіденційності;
 • контрагентам для обробки персональних даних або агентам, найнятим чи співпрацюючим з Нами, чиї послуги потрібні Нам з практичної точки зору, наприклад для реалізації функцій Веб-сайту та/або Інформаційної системи;
 • іншим користувачам Інформаційної системи для реалізації функцій Інформаційної системи та можливості взаємодії користувачів між собою;
 • іншим третім особам тільки за Вашою попередньою згодою чи вказівкою.

6.2. В інших випадках ми не надаємо Ваші особисті дані без Вашої згоди.

РОЗДІЛ 7 – ІНТЕГРАЦІЯ ПОСЛУГ ТА ПОСИЛАНЬ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ

7.1. Наш веб-сайт та/або Інформаційна система може містити посилання до/з веб-сайтів та/або програмних додатків мережі Наших партнерів, рекламних агентств та філій (що включають, проте не обмежуються, веб-сайтами, на яких рекламується наш веб-сайт). Якщо Ви перейдете за посиланням будь-яких з цих веб-сайтів та/або програмних додатків, то майте на увазі, що ці сайти та/або сервіси, мають свою власну Privacy Policy (Політику Конфіденційності), і що Ми (Власник) не несемо жодної відповідальності або зобов’язання за такими публічними офертами. Ми також не несемо відповідальність за будь-які особисті дані, які можуть бути отримані через ці веб-сайти або сервіси, такі як контактні дані та дані місцезнаходження. Будь ласка, перевірте ці правила, перш ніж надсилати свої особисті дані на (через) стороні веб-сайти або сервіси.

РОЗДІЛ 8 – ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДИТИНИ

8.1. Наш Веб-сайт та/або Інформаційна система не призначені для користування особою молодше 18 років (і навіть старшого віку, якщо законодавство Вашої юрисдикції передбачає отримання повної правоздатності фізичної особи старше 18 років), хоча Ми розуміємо, що дитина може спробувати використати наш веб-сайт та/або Інформаційну систему. Якщо Ви дитина, Ви повинні утриматись від використання Нашого веб-сайту та/або Інформаційної системи. Якщо Ви є батьками або опікуном і припускаєте, що Ваша дитина використовує Веб-сайт та/або Інформаційну систему, будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб видалити обліковий запис Вашої дитини; ми залишаємо за собою право вимагати від Вас підтвердження Ваших стосунків з дитиною, перш ніж ми будемо виконувати такий запит. Якщо ми виявимо, що дитина створила обліковий запис на нашому Веб-сайті та/або в Інформаційні системі, ми негайно скасуємо його, як тільки виявимо. Ми не будемо використовувати цю інформацію для будь-яких цілей, і Ми не розкриємо інформацію для третіх сторін. Однак, як батьки такої дитини, Ви розумієте, що Ви несете юридичну відповідальність за будь-які дії Вашої дитини.

РОЗДІЛ 9 – ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

9.1. У відповідності з чинним законодавством і, за необхідності надання послуг Нашим Користувачам, Ми можемо зберігати Ваші особисті дані. Ця вимога обумовлена необхідністю дотримання юридичних зобов’язань та вирішення можливих суперечок. Ми можемо зберігати Ваші особисті дані доти, доки Ваш обліковий запис буде активним. Ваші особисті дані можуть зберігатись і протягом більшого періоду – до того часу, поки така інформація залишатиметься незамінною дня нас, у тому числі для вирішення будь-яких питань, що можуть з’явитися пізніше.

РОЗДІЛ 10 – БЕЗПЕКА

10.1. Ми використовуємо відповідні електронні та процедурні заходи для захисту конфіденційності інформації, яку Ви надаєте Нам, від втрати, неправильного використання, розголошення, зміни та знищення.

10.2. БУДЬ ЛАСКА, ПРИЙМІТЬ ДО УВАГИ, ЩО ПЕРЕДАЧА ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЇ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПЕРЕДАЧУ ДАНИХ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ) ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ АБО ІНШІ ПУБЛІЧНО ДОСТУПНІ МЕРЕЖІ НЕ Є СТОВІДСОТКОВО ЗАХИЩЕННОЮ. МАЙТЕ НА УВАЗІ, ЩО МИ НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЕЗПЕКУ БУДЬ-ЯКОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ (В ПРОЦЕСІ ТАКОЇ ПЕРЕДАЧІ) ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ.

10.3. Ви зобов’язуєтесь ретельно ознайомитись з рекомендаціями технічного та організаційного характеру, які надаються Власником (або його представником) через Веб-сайт та/або вбудованими засобами Інформаційної системи, щодо заходів забезпечення належної інформаційної безпеки Ваших даних та даних про інших осіб. Ви зобов’язуєтесь дотримуватись таких рекомендації.

РОЗДІЛ 11 – ОНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНИ ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

11.1. Ми залишаємо за собою право в будь-який час модифікувати або вносити зміни до цієї Політики Конфіденційності. Ви зобов’язані регулярно переглядати цю Політику Конфіденційності. Факт використання Вами нашого Веб-сайту та/або Інформаційної системи означає Вашу згоду на прийняття будь-яких можливих змін, доповнень, поправок та оновлень.

РОЗДІЛ 12 – ВАШІ ПРАВА ЯК СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1. Ви, як суб’єкт Персональних даних, маєте всі права передбачені положеннями статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Ви погоджуєтесь з тим, що реалізація Ваших прав відбувається з урахуванням приписів цієї Політики Конфіденційності. У пунктах 12.2. та 12.3. цієї Політики Конфіденційності наведено спосіб реалізації деяких з Ваших прав, передбачених положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

12.2. “Як видалити Ваші персональні дані?

 • Вас є право вимагати виправлення Ваших Персональних даних, їх оновлення, повного видалення або видалення неправильних та/або неточних даних шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти (email) – info@nosha.ua. Разом з тим, Ваш запит з такою вимогою має бути обумовлений використанням Веб-сайту та/або Інформаційної системи, а також Нашими юридичними обов’язками перед Вами.

12.3. “Як заборонити обробку Ваших Персональних даних, якщо Ви попередньо надали дозвіл на їх обробку? Як отримати Ваші Персональні дані зібрані Нами?

Якщо Ви бажаєте заборонити обробку Персональних даних або отримати Ваші Персональні дані забрані Нами, Ви можете відправити відповідний запит на адресу електронної пошти (email) – info@nosha.ua.

РОЗДІЛ 13 – ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

13.1. Якщо Ви маєте будь-які інші питання стосовно цієї Політики Конфіденційності, будь ласка, зв’яжіться з Нами – info@nosha.ua.